ПРОГРАМИ & СЕМИНАРИ

Във ФЛМ - град Русе се приемат заявки за включване в съответна програма, за изготвяне на психологическо изследване и за участие в обучителни семинари.

Програми – с индивидуално или групово участие

 1. Програми за деца и юноши:
  – за преодоляване на травмата от раздяла или развод на родителите;
  – за справяне с емоционалните преживявания на деца, чиито родители работят в друга държава;
  – за справяне при агресивно, девиантно или делинквентно поведение.
 2. Програми за възрастни:
  – при раздяла, развод, смърт, самота, болест, отглеждане на деца от един родител, никотинова зависимост и др.
 3. Програма за справяне с психичен стрес, страхови състояния, депресии, които неблагоприятно се отразяват на личния и професионалния живот.
 4. Програма "Виртуални Консултации" - за хора над 18г. възраст, учащи или работещи в България или в други държави – възможност за он – лайн психологическо консултиране и подкрепа.
 5. Програма за кризисно консултиране при стресови състояния.
 6. Програма за психологическа помощ на хора със различни заболявания.

Изследвания

 1. Психодиагностика и анализ на личностен, професионален или творчески профил и психологическа съвместимост.
 2. Изследване на професионален стрес и burn – out синдром – индивидуално и групово.
 3. Изготвяне на психологическо становище за личностното развитие на деца и възрастни.

Тематични обучения - тренинги

 1. Изграждане на екип. Работа в екип. Мотивиране на екип.
 2. Развиване на творческия личностен потенциал.
 3. Формиране на умения за ефективна комуникация.
 4. Развиване на емоционална интелигентност.
 5. Развиване на социална компетентност.
 6. Управление на стреса и времето.
 7. Психосоциална работа с деца с асоциално поведение.
 8. Релаксация и компенсация за преодоляване на ефектите от ежедневното напрежение.

За предстоящите обучения и събития следете НОВИНИТЕ в сайта ни.