Фондация "Личност и Мотивация – 2006"
и център за медиация в град русе
реализират своята мисия и основни цели чрез:

  • психологическо консултиране, психохигиена, терапия и подкрепа;
  • организиране и провеждане на обучителни семинари, тренинги, групи за срещи, изследвания, анализи по избрана от нашите клиенти тема;
  • организиране и провеждане на процедури по медиация и обучение на медиатори в Центъра за медиация към ФЛМ.

Когато имате спор с бизнес партньор, с клиент, на работното място,
с разделяне на собственост, при раздяла или развод ...
Как да го разрешите без да отидете в съда?

Медиацията e Вашето Решение!

Медиацията, като алтернативен и законово уреден метод
за извънсъдебно решаване на спорове
ефикасно – рационално – бързо – икономически изгодно
разрешава всеки конфликт.