КОНТАКТИ

Фондация „Личност и Мотивация – 2006”
Център за медиация
България
Русе 7000, ул. Цар Фердинанд 4, ет.2, офис 9, п.к. 9
www.bgmediation-flm.com
e-mail: flmbg@abv.bg;
моб.тел.: 0888 445869, 0888 447159