« Назад към главната страница


ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ

09/06/13

Фамилната терапия разширява фокуса на лечението от индивида към семейството и социалния контекст.

Понятието холизъм е централно.

То претендира, че системата като цяло е повече от група индивиди и включва взаимоотношенията между нейните членове.

Централен концепт е циркулярната причинност.

Циркулярността предполага, че в системата всеки член влияе върху другите и съответно е повлиян от тях.

Когато това допускане се отнесе към семейството в ситуация на терапия, вината за проблема не се приписва на индивида и проблемите се разглеждат като се обръща внимание на отношенията между хората.

Фамилната терапия е начин на мислене за взаимовръзката на поведения, взаимоотношения и събития.

Семейството се разглежда като динамична система, която отвън се влияе от околната среда, културата, обществото и други системи, всяка от които има свои правила и се променя непрекъснато.

Отвътре се влияе от развитието на семейните членове и техните взаимоотношения един с друг.

Вярването е, че симптомът / проблемът / се проявява, когато семейството не може да се приспособи към промените в семейния жизнен цикъл – брак, развод, имиграция, промяна на статуса, раждане на дете, промяна на училище или работно място, болест, смърт, инцидент...  

Такива промени може да предизвикат предоговаряне и изработване на други правила или семейни структури.

Основна цел на фамилното консултиране е да се премахне симптома и да се облекчи семейния дистрес.

Другите цели включват:

-         изясняване на комуникацията;

-         решение на проблема;

-         постигане на индивидуална автономия.

Смята се, че промяната се появява, когато се разчупят патерните на интеракция между членовете или техните вярвания за проблема.

Ролята на водещия сесията е да бъде агент на промяната и основно е активна и директивна.      


 

                                                                    Автор:   Ели Ноева« Назад към главната страница