« Назад към главната страница


СИМВОЛИ И СЪНИЩА

23/04/10

Карл Юнг разглежда света на несъзнаваното посредством символите, постоянно разкриващи се в сънищата. Според него сънуването има особена важност в живота на индивида, а несъзнаваното е водач и съветник на съзнанието. Посредством сънищата човекът познава несъзнаваното и се свързва с него. Сънят не може да бъде декодиран с помощта на стандартни описания на символите, защото той е израз на индивидуалното несъзнавано. Сънят добива реалност, неговата функция се разглежда като опит да се възстанови индивидуалния психологически баланс чрез материал от съня, т.е. сънят има компенсаторна роля в структурата на личността.

Символите в съня са общи за всички хора, но във всеки отделен случай имат индивидуално значение и могат да се тълкуват само с един индивидуален ключ.

Зигмунд Фройд пръв изследва несъзнававаното и приема, че сънищата не са въпрос на случайност, а са свързани със съзнавани мисли и проблеми.

В процеса на своите изследвания Карл Юнг стига до убеждението, че сънят изразява нещо специфично, което несъзнаваното се опитва да каже.

Той определя два основни момента при работа със сънищата:

- за съня  не трябва да се правят предварителни предположения, освен че има някакъв смисъл.

- сънят е специфичен израз на несъзнаваното.

Според него несъзнаваното е съдържание от една страна  на миналото, а от друга – на бъдещи психични ситуации и идеи, идващи от дълбините на душата. Сънищата трудно могат да бъдат разбрани, защото не приличат на разказани истории от съзнавания ум. Образите в съня са много по – живописни и ярки от тези в будния живот. При тълкуване на сънищата е необходимо да се вземат предвид личностните различия между интровертния и екстровертния тип индивиди.

Психиката създава своите символи и всеки сън е доказателство за това. В съня могат да се появяват елементи, които не са индивидуални и според Фройд това са „архаични остатъци”, т.е. психични форми, които не могат да се обяснят с индивидуалния живот, а са първични, вродени и унаследени.

В работата със сънищата е необходим опит и с митологията в най – широкия смисъл на думата. Без такава подготовка не може да се изследва душата и да се види аналогията между образите на съня на съвременния човек и продуктите на примитивния ум, неговите „колективни образи” и митологични мотиви.

Юнг нарича архетипните остатъци „архетипове”. Архетипът е тенденция да се формират митологични образи или мотиви, които могат да варират в подробностите, но без да губят основната си характеристика. Съществуват определени образи в психиката, които се съдържат във всички човешки същности и се проявяват през всички културни граници. Пренасянето на образи и символични представи от дълбините на подсъзнателния ум се проявява спонтанно във всички митове, художествена или религиозна иконография. Въпреки, че архетипът не се изменя, може да се каже, че архетипната изява еволюира посредством културното пренасяне. Тази еволюция може да бъде видяна в смесването  на образи в колективното подсъзнание, които от своя страна се изявяват под формата на културни закони, морални норми и религии. Тези образи се диференцират и персонализират в психиката на индивида и впоследствие се появяват като личностни характеристики, специфични убеждения и етични норми, които са уникални за него.

Човешкият индивид се развива  в продължение на много дълго време. Ние сме движени от сили, които идват от вътре, както и от стимули, които идват отвън. Тези вътрешни мотиви идват от един дълбок извор, който не е създаден от съзнанието и не е под негов контрол. В своето развитие съзнанието преминава през серия от предисторически етапи, а сънищата имат задача да извикат нещо като „припомняне” на предисторическото.

Хората често се питат защо Бог не им говори, както се предполага , че е правил по – рано. Ние, изхождайки от своето субективно съзнание сме забравили предвечния факт, че Бог говори предимно чрез сънища и видения. Все още има хора, които приемат, че съзнанието е смислено, а несъзнаваното е безсмислено.

Юнг стига до заключението, че сънищата дават изключително интересна информация за онези, които искат да разберат техните символи. Тълкуването на сънищата и техните символи е едно много увлекателно пътешествие, което изисква интелигентност, интуиция и усет, както и познание за индивидуалността на сънуващия, но и самопознание от страна на тълкуващия.

RC Helicopters

 « Назад към главната страница