« Назад към главната страница


ФАМИЛНИ ПРОЦЕСИ

09/06/13

Процедурата за интервюиране на семейството включва три принципа:

   - хипотезиране;

   - циркулярност;

 - неутралност.
      

Водещият психологичната сесия формулира хипотеза, базирана на информацията, която той притежава относно семейството.

Хипотезата съдържа всички компоненти на семейството и трябва да снабди водещия с предположение, отнасящо се до общата функция на взаимовръзките.

Под циркулярност се разбира способността на психолога да провежда изследването си на базата на обратната връзка със семейството, в отговор на информацията, която той получава относно взаимоотношенията, следователно относно раличията и промяната:

   1.     информацията е различие;

   2.     различието е отношение и е промяна на това отношение.

Неутралността е конкретен ефект, който водещият по време на сесията упражнява върху семейството.

Интервюто помага в събирането на информация  и в  терапевтичния процес.

Под информация се разбира нарастването на терапевтичното знание като съвкупност на относителните модалности в работата със семейството.

Върху това знание водещият базира своите  интервенции, коментари и предписания.

 

 

                                                         Автор:   Ели Ноева

www.replicasrusdirect.com« Назад към главната страница